زین قند پارسی

دیشب داشتم دنبال معنی یک واژه می‌گشتم که با این عبارات قشنگ و البته پیچیده آشنا شدم. اگر معنی‌اش را نمی‌خواندم هرگز نمی‌فهمیدم که چه می‌گوید.

*********

مگر ز سنگ بود پرده‌های گوش کسی

که ناخنش به جگر نشکند ترانه عشق…

صائب تبریزی

*ناخن به جگر شکستن: اثر گذاشتن، اثر کردن

*********

گر گوش او به ناله من نیست در چمن

ناخن که این قَدَر به دل گُل شکسته است؟

محمدقلی سلیم

*ناخن به دل شکستن: اثر کردن، تصرف در مزاج، آزار رساندن

*********

گره به سایه ابر بهار نتوان زد

مبند دل به حیاتی که در گذر باشد

صائب

*گره به سایه زدن: دل بستن، اعتماد کردن

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.