به رود زمزمه‌گر گوش کن، که می‌خواند، سرود رفتن و رفتن، و برنگشتن‌ها…

اثر مثبت سوراخ شدن جوراب‌ بر اقتصاد و مسائل اجتماعی!

حتما به همین چندرغازی که از فروش جوراب ها نصیبش می شود محتاج است . چرا به این نتیجه رسیده که فروختن جوراب بهترین کار در این شرایط است؟ ۱آشفتم. وقتی دیدمش که کنارِ درِ مغازه ایستاده بود و جوراب‌های توی دستش را به سمت مردم دراز می کرد، بلکه ادامه مطلب…

بعد از فراغت از تحصیل چه کنیم؟

در پایان تابستانی که گذشت، من از پایان نامه کارشناسی ارشدم دفاع کردم. تصمیم گرفتم درس خواندن را در همین نقطه متوقف کنم و هر چه را تا امروز در چنته اندوخته ام، به کار بگیرم. بله، خودم را به دردسر بزرگی انداختم! چه کاری آسان تر از درس خواندن؟ ادامه مطلب…