دیوار

اولین دیوار کی ساخته شد؟ از اولین باری که بشر خواست خانه بسازد، از وقتی که خواست از غار بیرون بیاید و در کنار رودخانه­‌ها ساکن شود. اولین دیوارها  مسلماً

ادامه مطلب
ادامه مطلب