به رود زمزمه‌گر گوش کن، که می‌خواند، سرود رفتن و رفتن، و برنگشتن‌ها…

واره، نشانه وجود فرهنگ همیاری در پیشینه روستا

اولین بار واژه “شیرواری” را از مادرم شنیدم. از رسم و رسومات روستای خودشان می‌گفت. بعدها واژه “واره” را در عنوان کتابی از دکتر مرتضی فرهادی دیدم.  مرحوم دهخدا در لغتنامه‌اش واره‌دادن را این گونه توصیف کرده: “واره‌دادن . [ رَ / رِ دَ ] (مص مرکب ) (… شیر) ادامه مطلب…

ناتوانی آموخته شده!

ناتوانی آموخته شده حالتی است که در آن فرد واقعا ناتوان نیست، اما می پندارد که ناتوان است و به همین دلیل نمی تواند شرایط خود را تغییر بدهد. در این نوشته به بررسی تأثیر این مسئله در توسعه نیافتگی روستاها می پردازیم.