من از خودم می‌گویم…

همه ما لحظه‌های سردرگمی را تجربه کرده‌ایم. لحظه‌هایی را چشیده‌ایم که از سراسر گذشته پشیمان بوده‌ایم و به آینده امید روشنی نداشته‌ایم. من هم طعم این لحظه‌ها را چشیده‌ام. گرچه

ادامه مطلب
ادامه مطلب

مسئله این است که کدام خط قرمز اساسی‌تری است؟ خلاف عقل، خلاف عرف، خلاف عقیده، خلاف میل

در مورد این که کلمه اساسی‌تر درست است یا نه تردید دارم. فقط یک چیز اساسی وجود دارد و بقیه چیزها شاید مهم باشند ولی اساسی نیستند.

حالا سؤال من

ادامه مطلب
ادامه مطلب