به رود زمزمه‌گر گوش کن، که می‌خواند، سرود رفتن و رفتن، و برنگشتن‌ها…

بی‌نقص‌طلبی و در آخر هیچ!

همه ما دوست داریم تا جایی که می‌شود کارمان را بی‌نقص انجام دهیم و دستاوردهای کاملی داشته باشیم. دوست داریم هرچه به دست می‌آوریم بی‌عیب باشد؛ کامل و درخشان! اما بی‌نقص‌گرایی چیز خوبی نیست! همیشه بی‌عیب بودن قابل دستیابی نیست. وقتی تازه کاری را آغاز کرده‌ایم، وقتی در حال یادگیری ادامه مطلب…