به رود زمزمه‌گر گوش کن، که می‌خواند، سرود رفتن و رفتن، و برنگشتن‌ها…

بعد از فراغت از تحصیل چه کنیم؟

در پایان تابستانی که گذشت، من از پایان نامه کارشناسی ارشدم دفاع کردم. تصمیم گرفتم درس خواندن را در همین نقطه متوقف کنم و هر چه را تا امروز در چنته اندوخته ام، به کار بگیرم. بله، خودم را به دردسر بزرگی انداختم! چه کاری آسان تر از درس خواندن؟ ادامه مطلب…

این کتاب ها را نخوانید | محافظت از افکار مردمان

دیروز در رابطه با دو کتاب خبری خواندم. مجور انتشار این دو کتاب باطل، و مقرر شده بود که از سراسر کشور جمع شوند. من این کتاب ها را نخوانده ام. گرچه بارها در کتابفروشی دیده بودمشان، چندان عجله و اشتیاقی هم برای خواندنشان نداشتم. دیروز در آستانه سفری کوتاه ادامه مطلب…

ناتوانی آموخته شده!

ناتوانی آموخته شده حالتی است که در آن فرد واقعا ناتوان نیست، اما می پندارد که ناتوان است و به همین دلیل نمی تواند شرایط خود را تغییر بدهد. در این نوشته به بررسی تأثیر این مسئله در توسعه نیافتگی روستاها می پردازیم.